Giới thiệu về

STEMPLUS

STEM được định nghĩa là viết tắt của Khoa học (Science), Công nghệ (Technology), Kỹ thuật (Engineering) và Toán học (Mathematics). Thuật ngữ viết tắt này được Quỹ nghiên cứu quốc gia Hoa Kỳ đưa ra từ những năm 1990, trong các tài liệu nói về việc đầu tư cho nghiên cứu khoa học. Việc quan sát, giải thích và theo dõi rồi rút ra quy luật của các hiện tượng (Khoa học), con người áp dụng các kiến thức này này chế tạo, xây dựng, tái hiện, mô phỏng hoặc phát minh (Kỹ thuật) ra các sản phẩm phục vụ cho đời sống hoặc nghiên cứu. Để thực hiện được điều này, chúng ta lại cần các công cụ, thiết bị hoặc quy trình giúp tạo ra sản phẩm cuối cùng (Công nghệ). Cả quá trình này được thực hiện luôn cần đến sự hiện diện của Toán học.

  • Khoa học (Science): Cung cấp nội dung kiến thức môn khoa học nhằm hệ thống và giúp học sinh thấy rõ vai trò của các kiến thức; bên cạnh việc hiểu về thế giới tự nhiên mà còn có thể giúp học sinh vận dụng kiến thức đó để giải quyết các vấn đề khoa học trong cuộc sống.
  • Công nghệ (Technology): Học sinh có thể làm chủ các sản phẩm công nghệ, dùng nó vào công việc phân tích và tìm kiếm nội dung kiến thức vô hạn.
  • Kĩ thuật (Engineering): Kĩ thuật cũng cung cấp cho học sinh những kĩ năng để có thể vận dụng kiến thức từ Khoa học và Toán học trong quá trình thiết kế chính xác và chế tạo các đối tượng, các hệ thống.
  • Toán học (Mathematics): Giải quyết vấn đề về tư duy logic có hệ thống; là công cụ cho các ngành khoa học có thể lượng hóa một vấn đề và triển khai nghiên cứu một cách sâu sắc.

STEM+ dựa trên những yếu tố nền tảng vốn có của STEM và bổ sung dấu “+” hàm ý được tích hợp thêm 4 nhóm kỹ năng của công dân thế kỷ 21 (4C): giao tiếp (Communication), hợp tác (Collaboration), sáng tạo (Creativity) và tư duy phản biện (Critical thinking) trong quá trình triển khai các hoạt động giáo dục. Những kỹ năng này có thể giúp trang bị cho người học những kỹ năng về tư duy phản biện và giải quyết vấn đề; kỹ năng làm việc theo nhóm; khả năng tư duy chiến lược và định hướng mục tiêu; kỹ năng quản lý thời gian. Đây là những kỹ năng thiết yếu nhất của thế kỷ 21, những kỹ năng có thể giúp tăng đáng kể ưu thế cạnh tranh của lao động ở mỗi quốc gia.

Ngoài việc tích hợp các kỹ năng, STEM+ còn đưa thêm yếu tố nghệ thuật (Art). Nghệ thuật trong STEM+ không chỉ được hiểu theo nghĩa hẹp là màu sắc, tạo hình hay sự cân đối hài hòa mà còn là vẻ đẹp văn học, của ngôn ngữ và thái độ tích cực với cuộc sống. Yếu tố nghệ thuật này được xem như một cách thổi hồn vào những sản phẩm của tư duy vốn khô khan để biến “Trải nghiệm đẹp nhất mà chúng ta có thể có là sự bí ẩn – Đó là cảm xúc khơi nguồn có giá trị trong cái nôi của nghệ thuật đích thực và khoa học đích thực!”.

CÁC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC STEM+

Thứ nhất: Phương thức giáo dục tích hợp theo cách tiếp cận liên môn (interdisciplinary) và thông qua thực hành, ứng dụng. Thay vì dạy môn học tách biệt và rời rạc, STEM+ kết hợp chúng thành một mô hình học tập gắn kết dựa trên các ứng dụng thực tế. Qua đó, học sinh vừa học được kiến thức khoa học, vừa học được cách vận dụng kiến thức đó vào thực tiễn. Giáo dục STEM+ sẽ phá đi khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành, tạo ra những con người có năng lực làm việc hiệu quả trong môi trường làm việc có tính sáng tạo cao với những công việc đòi hỏi trí thức, trí tuệ của thế kỷ 21.

Thứ hai: Đề cao đến việc hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho người học. Trong mỗi bài học theo chủ đề STEM+, học sinh được đặt trước một tình huống có vấn đề thực tiễn cần giải quyết liên quan đến các kiến thức khoa học. Để giải quyết vấn đề đó, học sinh phải tìm tòi, nghiên cứu những kiến thức thuộc các môn học có liên quan đến vấn đề (qua sách giáo khoa, học liệu, thiết bị thí nghiệm, thiết bị công nghệ) và sử dụng chúng để giải quyết vấn đề đặt ra.

Thứ ba: Đề cao một phong cách học tập và giảng dạy mới cho người học và giáo viên, đó là phong cách học tập sáng tạo đối với học sinh, phong cách giảng dạy dẫn dắt. Đặt người học vào vai trò của một nhà phát minh, người học sẽ phải hiểu thực chất của các kiến thức được trang bị; phải biết cách mở rộng kiến thức; phải biết cách thay đổi, cải tiến và sáng tạo cho phù hợp nhằm giải quyết các vấn đề.

MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC STEM+

Chương trình giáo dục STEM+ được thiết kế dành cho học sinh Tiểu học, được chia thành các nhóm kiến thức liên quan trực tiếp tới đời sống hàng ngày của học sinh:
1. Khoa học sự sống
2. Vạn vật chuyển động
3. Thế giới vật chất
4. Các nguồn năng lượng
5. Khám phá vũ trụ
6. Khoa học thường thức

Các chủ đề đều là nền tảng để phát triển thành các dự án khoa học hoàn chỉnh.